Z?klad f?kanej celul?zovej tepelnej izol?cie CLIMATIZER PLUS tvor? celul?zov? vl?kno. F?kan? izol?cia Climatizer plus
Tepeln? izol?cia

tepeln?ch izol?ci? stropn?ch a medzistre?n?ch kon?trukci? na rodinn?ch domoch z obdobia 60. ? 70.tych rokov.
Izol?cie stropov, striech, domov, zateplenie
Tepelno akustick? izol?cia climatizer plus zateplenie protikondenza?n? n?streky